Pokliči nas 
Klepetaj z nami 
Kdo smo?
Zagotovljena najboljša cena
Prednosti za naše stranke
Pričevanja
Kontakti
marenauta®
Izpis?
+386 1 828 20 80
Kontaktiraj nas za kakršnakoli vprašanja!
  
 
Pravne informacije

1. Splošni pogoji

Marenauta (“mi”) je spletna platforma/spletna trgovina, ki omogoča uporabnikom in ponudnikom (charter družbe/lastniki plovil) storitev, da le-te objavljajo na platformi Marenauta ("Oglasi") ter da komunicirajo in se pogajajo direktno z uporabniki, ki želijo rezervirati tovrstne storitve. Oglasi ponudnikov bodo tako na voljo direktno na platformi ali dosegljivi preko drugih platform (rezervacijski sistemi), do katerih imata dostop obe strani. V obeh primerih je ponudnik (charter družba/lastnik plovila) odgovoren za verodostojnost objavljenih oglasov. "Storitve" lahko vsebujejo začasno uporabo plovil, izkušnje s plovbo, morsko plovbo in več drugih povezanih storitev.

Platforma Marenauta ni lastnik in niti ne upravlja, ne prodaja, ne nadzoruje, ne ponuja in ne posreduje oglase ali storitve charter družb/lastnikov plovil, prav tako ni organizator ali prodajalec počitniških paketov skladno z direktivo (EU) 2015/2302. Charter družbe/lastniki plovil so edini odgovorni za svoje oglase in storitve. Ko uporabnik opravi in potrdi rezervacijo, sklene direktno pogodbo s charter družbo/lastnikom plovila. Marenauta ni del pogodbenega odnosa med strankami in lastniki plovil, niti ni turistična agencija niti pomorski posrednik niti zavarovalec. Marenauta nima vloge agenta v nobeni funkciji.

Marenauta.com na spletni strani nima prodajne ponudbe, saj so izdelki odvisni od razpoložljivosti. Ponudnik mora vsakokrat preveriti razpoložljivost plovila pred potrditvijo ponudbe/rezervacije. Marenauta.com ne jamči za vsebino na spletni strani in za objavljene informacije. Zelo redko se lahko pojavijo primeri, kjer so prisotne očitne napake npr.: ko je cena, izdelek, storitev ali druga podrobnost vidna ali predstavljena na spletni strani netočna. V takem primeru ponudnik si pridržuje pravico, da pogodbe ne sklene ali da odpove (oziroma se drugače dogovori) pogodbo, ki vsebuje napako. Marenauta.com ima pravico spremeniti vsebino spletne strani brez vnaprejšnjega obvestila. Marenauta.com je lastnik licence vseh pravic intelektualne lastnine na naši spletni strani in tudi objavljenega materiala na naši spletni strani, če ni drugače navedeno. Takšna dela so zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah in pogodbami po celem svetu. Vse pravice so pridržane.

2. Omejitev odgovornosti

Pogodba, ki ureja najem in uporabo plovila, je izključno med vami in ponudnikom (charter družbo / lastnikom podjetja).

Marenauta.com, enako kot zaposleni v tem podjetju, ni odgovorna niti ne vrača nobenih stroškov vezanih na izgubo ali škodo (posredno, neposredno, posledično ali kazensko), ki bi nastali kot posledica:

 • neustreznosti informacij (opisnih) objavljenih na Marenauta.com ali navedenih ob rezervaciji v imenu ponudnika (charter družba/lastnik plovila), glede cen, razpoložljivosti in opisa plovila in opreme
 • storitev in izdelkov, ki jih ponuja dobavitelj (ponudnik)
 • za primer tožbe, napake, kršitve, resne napake, namerno napačno upravljanje, opustitve, malomarnost, lažne izjave, civilna ali objektivna odgovornost za nezakonito dejanje (delno ali v celoti) pripisljivo ponudniku vključujoč tudi odpovedi (delne ali v celoti), zamude, zamenjave plovila, overbooking (prekomerno rezerviranje), stavka, višja sila ali katerikoli drug dogodek, na katerega ne moremo vplivati.
 • vseh dejanj/napak (delne ali v celoti) pripisljive ponudniku plovila (charter družba/lastnik plovila) vključno z morebitnimi pritožbami na stanje plovila in njegovo opremo, na samo čistočo ter na kakovost vnaprej zahtevanih dodatnih storitev.

Marenauta.com posreduje vaša plačila dalje ponudniku storitev, zato v nobenem primeru ni dolžna plačati nobenega povračila ali dodatnih stroškov v vašo korist.

Marenauta.com, enako kot zaposleni v tem podjetju, ni odgovorna niti ne vrača nobenih stroškov vezanih reklamacije o kakovosti storitve kot tudi ne stroškov, ki bi nastali v primeru škode na osebni lastnini, poškodbe, izgube ali dodatnih stroškov nastalih zaradi (pravnih) tožb, napak, kršitev, resnih napak, opustitve, malomarnosti, lažnih izjav, civilne ali objektivne odgovornosti za nezakonito dejanje, ali katerokoli drugo pripisljivo dejanje (delno ali v celoti) posadki (npr. skipper, mornar, hostesa, kuhar,...).

3. Pogoji za uporabo storitve

3.1 Zahteva za rezervacijo plovila

Za rezervacijo plovila zadostuje poslati povpraševanje preko naše spletne strani. V nadaljevanju bo ponudnik preveril dejansko razpoložljivost želenega plovila in vam poslal končno ponudbo z vsemi potrebnimi informacijami. Razpoložljivost in ponudba plovila se lahko blokira v vašo korist za omejen čas izključno z odprtjem opcije na vaše ime; potek roka opcije vam bo sporočen. Navedena cena najema plovila ne zajema vse dodatne stroške kot npr: gorivo, mazalno olje, voda, elektrika, pristaniške pristojbine in takse, stroški priveza, plačilo sidranja, carine in lokalni davki, vstopnine v morske / naravne parke, stroški za potovanje v eno smer, stroški povezani z uporabo radiotelefonske opreme plovila in vse ostalo, kar ni navedeno v ceni.

Končna cena najema plovila (razen če drugače definirano) zajema tudi DDV. DDV se izračuna na podlagi pričakovane stopnje na datum check in-a / prijave (pričetek nudenja storitve) po davčni zakonodaji države, kjer je sedež charter družbe / lastnika plovila. Obračunana stopnja DDV ob rezervaciji se lahko spremeni brez predhodne najave in brez odgovornosti lastnika plovila/charter družbe ali podjetja Marenauta. V kolikor pride do spremembe obstoječe davčne zakonodaje in s tem posledično povečanega DDV ter z njim povezane cene najema plovila, bo razlika v ceni zaračunana stranki.

3.2 Postopek rezervacije plovila

Rezervacija se upošteva kot izvršena šele po prejemu plačila navedene cene najema plovila, tako kot je terminsko definirano v odstavku 3.3. S potrditvijo rezervacije izjavljate, da ste prebrali, razumeli in sprejeli te pogoje, ki so od tega trenutka dalje pravno obvezujoči. V postopku rezervacije ste dolžni zagotoviti vse potrebne podatke in zahtevano dokumentacijo, kar vključuje vaše točne kontaktne podatke (E-mail naslov in telefonsko številko), kopijo osebnega dokumenta kot zahteva odstavek 3.5. Vaša odgovornost je, da vsi ki potujejo z vami, imajo veljaven osebni dokument in zahtevane vize, ki jih je potrebno pokazati pred vkrcanjem.

3.2.1 Storitve in dodatni stroški

Ponujena cena navadno vključuje osnovne stroške, medtem ko se dodatne pristojbine prištejejo k rezervaciji (na primer kavcija, gorivo, turistične takse, pristojbine za privez, končno čiščenje in drugo); plačilo le-teh je večinoma ob prijavi (check in-u) v lokalni valuti. V sami ponudbi bodo vse pristojbine specificirane, ravno tako višina teh stroškov in način plačila. Seveda je ob rezervaciji možno naročiti tudi osebje (skipper, hostesa,...) ali izbrati dodatne storitve, ki so posebej plačljive (npr. posteljnina, najem brisač). V kolikor izberete eno od teh storitev, bo strošek viden že v ponudbi. Za naročilo posadke (skipper, hostesa, kuhar,...) je potrebna pisna zahteva oziroma naročilo takoj ob rezervaciji, kajti Marenauta mora vnaprej preveriti razpoložljivost osebja za izbrano plovilo. Ime skipperja in njegov kontakt (navadno velja tudi za ostalo osebje na plovilu) prejmete šele ob prijavi (check in-u), vendar lahko ob sami rezervaciji vnesete želene lastnosti, da bo izbira profila čim bližja vašim zahtevam. Po pravilih in uzancah (razen če ni drugače dogovorjeno) velja, da mora imeti skipper (in ostali del posadke) svojo lastno kabino in tudi prehranjevanje osebja je na vaš račun. Dodatno opremo in dodatne storitve je možno naročiti z izpolnitvijo ustreznega obrazca najkasneje 7 dni pred datumom prijave (check in-om), razen če je drugače definirano in je seveda odvisno od razpoložljivosti za posamezno plovilo. Za vkrcanje domačega ljubljenčka je potrebno vnaprej preveriti ali charter družba/lastnik plovila to dovoljuje in višino tega dodatnega stroška. Najem vključuje plovbo znotraj teritorialnih voda države, v kateri se plovilo nahaja. V posameznih primerih je dovoljena tudi plovba izven državnih meja, vendar je tako zahtevo potrebno podati vnaprej; verjetno je potrebno tudi plačilo dodatnih taks in pristojbin. V nekaterih državah se zahteva plačilo turistične takse po osebi takoj ob prijavi (check in-u).

3.2.2 Zavarovanje in varščina/kavcija

Zavarovanje plovila bo v skladu s pogoji definiranimi v zavarovalni pogodbi za to plovilo, ki jo ima charter družba / lastnik plovila. Običajno (ne pa nujno) so vsa plovila zavarovana s kasko zavarovanjem in z zavarovanjem odgovornosti nasproti tretji osebi, zato je ob check in-u (prijavi) zahtevana določena vsota varščine / depozita (navadno je ta znesek med 1500€ in 5000€), ki se povrne na koncu najema. Možna je sklenitev dodatnega zavarovanja depozita s podpisom pogodbe z zavarovalno hišo, ki je specializirana za navtični sektor. V nobenem primeru ne more biti plačilo zavarovalne premije izvršeno v korist podjetja Marenauta.com ravno tako ne nadomesti plačila varnostnega depozita v trenutku check in-a (prijave). V kolikor imate naročeno storitev skipper-ja, lahko charter družba (lastnik plovila) zahteva plačilo "Damage Waiver", ki je sestavljen iz dela nepovratnega zneska ter iz dela povratnega zneska ob koncu samega najema in nadomesti vplačilo zahtevane varščine.

3.3 Plačilni pogoji

Plačilo cene najema plovila mora biti izvršeno preko bančnega nakazila. Kot namen plačila se vpiše dodeljena številka rezervacije. Bančne provizije so strošek stranke. Po opravljenem nakazilu je potrebno poslati kopijo plačilnega naloga po E-mailu ali po faksu. Po zaključeni transakciji boste prejeli potrdilo o prejemu plačila.

Spodaj so našteti roki za plačilo.

Če je datum prijave (check in-a) manj kot 40 dni glede na datum potrditve rezervacije:

 • 100% (če ni drugače definirano) od cene plovila z bančnim nakazilom v trenutku potrditve rezervacije.

Če je datum prijave (check in-a) več kot 40 dni glede na datum potrditve rezervacije:

 • 50% (če ni drugače definirano) od cene plovila z bančnim nakazilom v trenutku potrditve rezervacije;
 • 50% (če ni drugače definirano) od cene plovila z bančnim nakazilom vsaj 40 dni pred datumom prijave (check in-a).

Za potrditev rezervacije se zahteva minimalna starost vsaj 18 let in pravna sposobnost za izvedbo transakcije.

3.4 Voucher za rezervacijo

Po potrditvi rezervacije boste prejeli voucher kot dokument o veljavnosti rezervacije. Voucher vsebuje vse podrobnosti rezervacije, med njimi tudi podatke o plovilu, lokaciji plovila, naziv ponudnika plovila (charter družba/lastnik plovila), ime in telefonski kontakt upravitelja plovil v bazi (določen s strani charter družbe/lastnika plovila) ter morebitne dodatne stroške ali storitve, ki ste jih naročili. Vsa potrebna dokumentacija za potovanje vam bo dostavljena pravočasno, pred pričetkom najema plovila. Nujno pa morate preveriti prejem in pravilnost dokumentov.

3.5 Standardna jadralna licenca

V postopku rezervacije (če ni predvidena storitev najema skipper-ja) boste morali na plovilu zagotoviti prisotnost vsaj 1 osebe, ki bo pooblaščena za plovbo (kapitan), upoštevajoč pravila in zakone države, kamor ste namenjeni (po navadi gre za veljavno standardno jadralno licenco in VHF licenco). Nekatere države pa lahko zahtevajo dodatno dokumentacijo (npr na Karibih se zahteva izpolnitev navtičnega CV-ja; v Grčiji se zahteva še 1 oseba z licenco ali kot alternativa pisna izjava o izkušnjah v plovbi). V kolikor želite lahko pri charter družbe zahtevate brezplačen pregled veljavnosti vaše navtične dokumentacije za želeno plovilo. Vaša obveznost je, da pridobite in dostavite v trenutku prijave (check in-a) vse potrebne dokumente (originali). Izbira skipper-ja je v domeni charter družbe/lastnika plovila. Slednji (ali njegov uradni predstavnik) lahko zahteva od skipper-ja potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. V primeru spora je za odločitev odgovorna luška kapitanija. Če skipper ni istočasno tudi ena od strank (najemnik), mora ravno tako sprejeti pogoje določene znotraj pogodbe.

3.6 Zahteva za spremembo ali odpoved rezervacije

Zahteva po odpovedi ali spremembi rezervacije in na splošno kakršnakoli sprememba glede na to, kar je zabeleženo na voucherju (npr. sprememba števila potnikov, vrste plovila, kraj vkrcanja/izkrcanja ali datuma pričetka/konca rezervacije...) mora biti poslana podjetju Marenauta v pisni obliki (po E-mailu ali faksu). V primeru, da je spremembo možno urediti, se stranki zaračuna administrativne stroške v višini 150€, ki jih le-ta mora vplačati z bančnim nakazilom, poleg seveda morebitnih razlik v ceni ali opremi, ki so nastale zaradi zahtevanih sprememb.

Razen če drugače definirano, stroški odpovedi se bodo šteli glede na datum prejema pisnega obvestila tako kot sledi:

 • v primeru odpovedi znotraj 40 dni od začetka uporabe storitve, ponudnik (charter družba/lastnik plovila) zadrži 50% cene najema plovila.
 • v primeru odpovedi manj kot 40 dni od začetka uporabe storitve, ima ponudnik (charter družba/lastnik plovila) pravico zadržati ali zahtevati celoten znesek najema plovila, v kolikor se zaradi kakršnegakoli razloga odstopi od rezervacije.
 • v primeru odpovedi po prevzemu plovila, ali če ne pridete na dan check in-a, ponudnik (charter družba/lastnik plovila) zadrži celoten znesek najema plovila in lahko zahteva poplačilo stroškov, ki so nastali zaradi delne uporabe plovila.

V primeru, da želite odpovedati rezervacijo in najdete sami nadomestno stranko, vam bo ponudnik (lastnik plovila) zaračunal izključno le dejanske stroške, ki so nastali zaradi spremembe. V primeru, da plačilo ni bilo izvršeno v rokih, ki so definirani v tej pogodbi, se pogodba avtomatsko razveljavi, ponudnik pa dobi posledično pravico do povrnitve nastale poslovne škode. Neplačilo preostalega dela računa in/ali neplačila varščine (depozita) znotraj dogovorjenih pogojev, daje ponudniku zakonsko pravico po zahtevi za razveljavitev pogodbe; to naredi s pisnim sporočilom, ki vsebuje obvestilo o neskladnosti in izjavo, da želi izkoristiti omenjeno možnost. V tovrstnem primeru lahko ponudnik zadrži vsa prejeta vplačila in zahteva poplačilo odprtih zneskov v času razveljavitve pogodbe, ima pa tudi pravico do nadaljnjega povračila škode. Predlagamo sklenitev zavarovalne police za primer odpovedi potovanja/najema plovila pri zavarovalni hiši, ki je specializirana za navtični sektor. V nobenem primeru ne more biti plačilo zavarovalne premije izvršeno v korist Marenauta.com.

3.7 Check-in/check-out in plovba

Ob prijavi se skupaj z upraviteljem plovil v bazi podrobno pregleda plovilo in oprema. Poskrbite, da je tak pregled dejansko opravljen in da obe strani (vi in predstavnik charter družbe) podpišeta popisni seznam, kjer zabeležite morebitne pripombe in opazke. Svetujemo vam, da se tak pregled res natančno opravi v izogib težavam ob zaključku potovanja (check out). V primeru okvare ali škode na plovilu in/ali opremi med samo plovbo, je to nujno čim prej javiti upravitelju plovil v bazi, s katerim se tudi dogovorite o morebitnem popravilu. Med postopkom check out-a (odjave) bo plovilo natančno pregledano; morebitna škoda in/ali izguba opreme, ki ni bila zabeležena v popisnem seznamu v postopku prijave, bo odšteta od položene varščine/depozita.

3.8 Spor in arbitraža

V primeru spora, ko ni možen dogovor s ponudnikom (charter družbo / lastnikom plovila), je potrebna pisna reklamacija, ki jo podpišeta obe strani (stranka-vi in charter družba/lastnik plovila) v trenutku odjave (check out-a). Navadno se v fazi reklamacije navede arbitražni organ odgovoren za primer, če ne pride do sporazuma v sporu v skladu z lokalno zakonodajo. Marenauta ni lastnik nobenega plovila in nima nobene vloge pri pogodbi, ki ureja najem in uporabo plovila; ravno tako ni vpletena v primeru spora ali pritožbe.

3.9 Zagotovljena najboljša cena

V kolikor po opravljeni rezervaciji najdete na spletu isto plovilo po nižji ceni, bomo upoštevali nižjo ceno. Zadostuje, da nas kontaktirate znotraj 24h od rezervacije in nam posredujete podrobnosti spletnega mesta.

Garancijski pogoji in določbe

 • 1. Kontaktirajte nas čim prej po E-mailu: info@marenauta.com, v roku 24h od rezervacije. E-mail mora vsebovati vse tvoje podatke in spletno stran, kjer je najdena nižja cena.
 • 2. Najdena nižja cena mora biti veljavna za spletne rezervacije in na voljo v trenutku, ko Marenauta.com potrdi zahtevek o reklamaciji. To se mora zgoditi znotraj 24h in posnetek zaslona ne velja kot zanesljiv dokaz.
 • 3. Ponudba z nižjo ceno za isto plovilo mora biti najdena na spletu preko iste charter družbe in z istim mestom odhoda ter veljati mora za isti termin (datum odhoda-datum prihoda); ravno tako morajo biti identični tudi pogoji rezervacije.
 • 4. Ponudba z nižjo ceno mora biti v isti valuti.
 • 5. Marenauta.com bo izenačila najdeno ponudbo z nižjo ceno le v primeru, da je narejena rezervacija popolna oziroma ni predmet preklica.
 • 6. V kolikor se izkaže, da zahtevek po prilagoditvi cene ni utemeljen, ker ni v skladu z našimi pogoji o garanciji najnižje cene, postanejo veljavni naši pogoji o najemu plovila, vključno s politiko odpovedi.
 • "Garancija najnižje cene" se ne more upoštevati pri plovilih, ki so ponujena s popusti preko "Boatshow" ali s popusti za zvestobo, ali s katerokoli posebno promocijsko akcijo charter podjetja, pri katerem je bilo plovilo najeto.

4. Informacije o podjetju Marenauta in o podpornih podjetjih

Storitev nudi podjetje Marenauta d.o.o., Ulica osvobodilne fronte 1, 6000 Koper; matična številka 8747563000, davčna številka 78709261.

Marenauta ima sedež v Sloveniji in je mednarodno podprta s povezanimi podjetji, ki imajo za nalogo interno podporo v korist podjetja Marenauta. Nekatera podjetja zagotavljajo omejene storitve za podporo strankam. Podporna podjetja nimajo nobene spletne platforme in v nobenem primeru ne nadzirajo, ne upravljajo, ne vzdržujejo in ne obiskujejo našo platformo. V nobenem primeru se s podpornimi podjetji ne vzpostavi ne pogodbeni ne zakonski odnos.


Zadnja posodobitev: 10.3.2020

 

Ugodne cene

Brez dodatnih stroškov
Zagotovljena najboljša cena

Največja izbira

Preko 16000 plovil
Preko 1000 destinacij

Marenauta

90000+ Zadovoljnih strank

Ocena: 4.9/5
izračunano na 15492 mnenja

Pomoč strankam

Pomoč pred in po prodaji
Zavarovanje

Posebne ponudbe? Prijavi se na naše e-novice!
Vpiši se